Széchenyi 2020

A projekt

A projekt tartalmának bemutatása

A városi ember viszonya a természethez, az egyre inkább virtuális világban élő fiatalok viszonya a természethez, virtuális tér kontra természetes környezet. Az országosan zöld Zalaként ismert természeti környezetünkhöz kapcsolódó viszonyrendszer.

Felmenő rendszerű konferenciasorozat iskolások, nagycsaládosok és fogyatékkal élők bevonásával. A mini konferenciák készségszintre emelik a téma iránti érdeklődést. Generációkon átívelő problémákat vizsgál Zalaegerszegen.

A két helyszínből álló mini konferencia első állomása a Csácsbozsoki Arborétum lesz, amelyen diákok, nagycsaládosok és fogyatékkal élők vesznek részt. Az egyre inkább a virtuális térben élő gyermekek/fiatalok újra megtapasztalhatják a szabadban töltött idő értékét, természet és ember szimbiózisát. A fogyatékkal élőknek is lehetőséget biztosít a kirándulásra, új ismeretek elsajátítására, általános közérzetük javítására.

A második konferencia helyszíne augusztus hónapban az Art mozi lesz.

Zala megye az ország egyik legzöldebb vidéke. A zalai emberek a történelem során ezer szállal kötődtek a természethez, az erdőhöz, a megye településszerkezete, az aprófalvas vidék, a korábbi évszázadok elzártsága mind a lélegző környezettel való együttélésre sarkallta az ittenieket. A Zalaegerszegen élők többsége is második vagy harmadik generációs városi polgár, akiknek a szülei, nagyszülei is „vidéken” élnek vagy éltek. Ezek a kötődések a mai napig át- meg átszövik a városban élőket. Sokaknak van „hegye”. Így hívják ezen a vidéken a hétvégi házként, kiskertként is funkcionáló kisbirtokokat. A vadászat, a vad- és erdőgazdálkodás évszázadok óta megélhetési forrása az itt élőknek, társadalmi helyzettől függetlenül. Az elmúlt években a természetvédelem szerepe és fontossága egyre inkább előtérbe kerül globális és helyi szinten egyaránt. A projekt a konkrét akciók mellett előtérbe helyezi a város és a természet, a város és a városlakó, a város és az idelátogató viszonyát.

A projekt hozzájárul a város kulturális közösségének, identitásának fejlesztéséhez, egy élhetőbb város kialakításához, népességmegtartó képességéhez. A partnerségben létrehozott konferenciák növelik a helyi civil szektor aktivitását, és ismertségét. Hozzájárul a kis- és középvállalkozások versenyképességének javításához, valamint a turisztikai célú fejlesztésekhez. A helyi gazdaság élénkülése országos szinten is versenyképesebbé teszi a helyi vállalkozásokat. Épít az Art moziban kialakítandó konferenciahelyszínre. A konferenciák együttműködésben valósulnak meg, illeszkednek a város arculatához, már meglévő turisztikai attrakciókhoz.

 

Együttműködő partnereink

  • Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola /Andráshida/
  • Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium
  • Nagycsaládosok Zalaegerszegi Egyesülete
  • Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete
  • Országos Magyar Vadászkamara Zala Megyei Területi Szervezete.

A konferenciasorozat eredményeképpen a város, és városlakók környezettudatossága erősebb lesz, ezáltal összetartóbb közösségek jöhetnek létre.